Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 atd... 

 1990 - 1990 
 
 Týdeník s názvem složeným z iniciál slov aktuality - tvorba - dialog vycházel krátce na jaře 1990. V SNTL – Nakladatelství technické literatury (NTL) jej vydával Klub 89, který ustavili nestraníci na půdě Svazu českých spisovatelů ve spolupráci s dalšími literáty, překladateli a publicisty. Šéfredaktorem byl Josef Hajný, tajemnicí redakce Jana Pohanková.
 Původní literární tvorba byla v listu zastoupena především ukázkami z literatury do té doby tabuizované (Václav Černý, Eva Kantůrková), fejetony (Pavel Grym, Jiří Just, Roman Ráž, Ludvík Vaculík) a jen ojediněle básnickými texty. Stále více prostoru postupně získávala témata politická (Michal Lakatoš, Alexander Ort, Jacques Rupnik) a historická (Miroslav Ivanov, Milan Otáhal), aktuální publicistické materiály (Bedřich Moldan, Jana Pohanková, Roman Šmucler, Nataša Valkounová, Jaroslav Vejvoda) a rozhovory. O literatuře do týdeníku psali Petr A. Bílek, Josef Chuchma, Jan Lukeš, Vladimír Píša, Petr Sacher (v č. 9 stať o postavení českých spisovatelů-exulantů), Jaromír Slomek, Rudolf Ströbinger (v č. 13 přispěl do diskuse o Fučíkově Reportáži, psané na oprátce) a Aleš Zach (stať o českých exilových nakladatelstvích – č. 4), o divadle a filmu zejména Aleš Fuchs (též připravil mnohé z uveřejněných rozhovorů), o výtvarném umění mj. Karel Trinkewitz Jaroslav Vanča. Časopis zanikl z rozhodnutí NTL, které v té době začalo omezovat rozsah svých vydavatelských aktivit.
 
Periodicita: Týdeník. – I (18 č., 1. 3. – 28. 6. 1990).
Podtituly: Aktuality – tvorba – dialog
Členové redakční rady: Redakční rada: J. Dvořák, M. Honzík, E. Horelová, M. Ivanov, V. Justl, E. Kantůrková, A. Ort, S. Pekárek, R. Ráž, K. Trinkewitz, J. Velek.
Technické informace: 48x31 cm, 8 str., paginace přetržitá.
Grafická úprava a výtvarný doprovod: Ilustrační a dokumentární fotografie (F. Dostál, J. Kroupa, L. Nebor aj.), ojediněle kresby.
Autor hesla: Michal Přibáň
Aktualizace hesla: 31. 5. 2006 (mlp)
Aktualizace bibliografie: 31. 12. 2005 (mlp)
zpět na hlavní stranu